Etymologist Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

etymologist
n. etimolog, köktenbilimci