Eurycehpalic Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

eurycehpalic
Medikal/Tıp Geniş kafalı, kafatasının transvers kutru ön-arka kutruna oranla genişlik gösteren, brakisefalik.