Exclusion Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

exclusion
n. hariç tutma, dışında bırakma, çıkarma, kovma
exclusion
Bilim hariç tutma ( dışarlama(
exclusion
Medikal/Tıp 1. Dışarda bırakma; 2. Cerrahide bir organın vücuttan dışarı çıkarılmadan vazife dışı edilmesi.
exclusion area
Bilim dışarlama alanı
exclusion principle
Bilgisayar dislama ilkesi
exclusion zone
Bilim ayırım bölgesi