Facial Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

facial
n. cilt bakımı, yüz bakımı
facial
adj. yüze ait, yüz
facial
Medikal/Tıp yüzeye ilişkin.
facial
Medikal/Tıp Yüze ait, facialis.
facial canal
Medikal/Tıp temporal kemiğin petrosa bölümünden stilo- mastoid deliğe doğru uzanan; içinden fasiyel sinirin geçtiği kanal; fallop kanalı.
facial nerve
Medikal/Tıp simik kaslarını, stapedius ve stilopyoid kasları digastrik kasın arka karıncığını innerve eden 7. Kafa çifti.