Faint Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

faint
n. bayılma, baygınlık
faint
v. bayılmak, bitkin düşmek, hali kalmamak
faint
adj. baygın, bitkin, halsiz, bir parça, zayıf, soluk, sönük, uçuk, belli belirsiz, ürkek, korkak, çekingen, cesaretsiz
faint hope
uzak umut, bir parça umut