Fair Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

fair
n. fuar, panayır, festival, çarşı, lunapark (gezici)
fair
adj. sevimli, şirin, güzel, insaflı, açık, beyaz tenli, iyice, sarışın, hassas, nazik, temiz, dürüst, namuslu, adil, iyi, okunaklı, yabani, uygun, makul, doğru, orta, vasat, kayda değer, çok
fair
adv. güzelce, efendice, uygun bir şekilde, uygunca, dürüstçe, adilane, doğrudan doğruya, dosdoğru, harfi harfine, tamamen, büsbütün
fair
kesmek, yontmak, kaplamak (uçak)
fair average
vasat, ortalama
fair boy
gözde, favori
fair copy
temiz nüsha, temize çekilmiş kopya
fair enough
haklısın, doğru, uygun
fair friend
iyi gün dostu
fair game
yasak olmayan av, çantada keklik, meşru hedef
fair haired
sarışın
fair minded
adil, tarafsız, sağduyulu
fair name
iyi şöhret
fair play
temiz oyun, dürüst iş, tarafsızlık
fair price
makul fiyat, uygun fiyat

Almanca Türkçe Sözlük

fair
centilmen