Feed Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

feed
v. beslemek, yedirmek, doyurmak, geçindirmek, bakmak, beslenmek, yemek yemek, otlatmak, otlamak
feed
Medikal/Tıp 1. Beslemek, gıda vermek, yedirmek; 2. Beslenmek, gıda almak; 3. Yiyecek, gıda, havyan yemi.
feed hopper
besleme hunisi
feed one's ego
egosunu tatmin etmek
feed the fishes
kusmak (denize), balıklara yem olmak
feed up
semirtmek, besiye çekmek, fazla yedirmek