Few Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

few
n. az miktar
few
adj. az, kıt, azıcık
few and far
nadiren, kırk yılda bir
few and far between
nadir, seyrek
few-group cross-sections
Bilim az gruplu tesir kesitleri