File Kelimesinin İngilizcesi, Almancası ve Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

file
n. dosya, klasör, sıra, eğe, törpü
file
v. dosyalamak, kayda geçirmek, sıra ile yürümek, eğelemek, törpülemek, pürüzlerini gidermek
file
Bilgisayar kutuk, dosya
file a claim
dava açmak
file a petition
mahkemeye dilekçe vermek
file allocation table
Bilgisayar kutuk dizini, kutuk rehberi
file attribute
Bilgisayar kutuk (dosya) ozniteligi
file extension
Bilgisayar kutuk icerik belirteci
file identifier
Bilgisayar kutuk  (dosya) kimligi
file index
Bilgisayar dosya dizini
file label
Bilgisayar dosya etiketi
file maintenance
Bilgisayar kutuk (dosya) bakimi
file management system
Bilgisayar kutuk yonetim dizgesi
file organization
Bilgisayar kutuk (dosya) orgutlesimi
file protection
Bilgisayar dosya korumasi

Türkçe İngilizce Sözlük

file
net, netting, string bag, filet

Türkçe Almanca Sözlük

file
Einkaufsnetz [das], Netz [das]