Financial Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

financial
adj. mali, finansal, parasal
financial advisor
mali müşavir
financial condition
mali durum
financial situation
mali durum
financial statement
bilanço
financial status
mali durum
financial year
hesap dönemi, mali yıl