Focal Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

focal
adj. odaksal, odak, merkez
focal
Medikal/Tıp odoksal; odağa, ilgili noktaya ilişkin.
focal
Medikal/Tıp Mihraki, odağa ait.
focal length
Bilgisayar odak uzakligi
focal point
odak noktası
focal sepsis
Medikal/Tıp yayılarak sistemik bir hastalığa yol açabilecek bölgesel bir enfeksiyon odağı.