Forwarding Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

forwarding
n. sevkiyat, nakliye, gönderme
forwarding
sevk, nakliye
forwarding address
varış adresi
forwarding agent
nakliye acentesi
forwarding note
irsaliye