Front Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

front
n. ön, ön taraf, yüz, cephe, paravan kişi, paravan şirket, alın, sima, yüzsüzlük, utanmazlık, arsızlık
front
v. bakmak, dönmek, yönelmek, karşı olmak, önderlik etmek, yol göstermek, cephesini düzenlemek
front
adj. ön, öndeki, cüret
front
Medikal/Tıp Alın, frons.
front bench
avam kamarasında bakanlar sırası, ön sıralar
front bencher
ileri gelenler, önde gelenler
front door
ön kapı, sokak kapısı
front drive
önden çekiş
front end
Bilgisayar on uc
front end collision
önden çarpışma
front end of the nuclear fuel cycle
Bilim nükleer yakıt çevriminin ilk kısmı
front for
ön tarafı oluşturmak, paravanlık etmek
front line
cephe hattı, cephe
front man
paravan kişi
front on to
bakmak, bakıyor olmak, karşı olmak

Almanca Türkçe Sözlük

Front
[die] cephe¡