Gelişigüzel Kelimesinin İngilizcesi ve Almancası

Türkçe İngilizce Sözlük

gelişigüzel
random, cursory, haphazard, hit or miss, casual, desultory, excursive, go as you please, helter-skelter, hit-and-miss, indiscriminate, promiscuous, scratch, scratchy
gelişigüzel
by chance, at random, at haphazard, haphazard, hit or miss, by fits and starts
gelişigüzel biçimde
casually
gelişigüzel bırakmak (araba vs.)
bung up
gelişigüzel kontrol
spot check, spot test
gelişigüzel kontrol etmek
spot check
gelişigüzel yapmak
hack out
gelişigüzel yayılan topluluk
sprawl
gelişigüzel yetiştirmek
drag up

Türkçe Almanca Sözlük

gelişigüzel
auf gut Glück, aufs Geratewohl, wahllos