Genetic Effect Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

genetic effect
Bilim genetik etki
genetic effect of radiation
Bilim radyasyonun genetik etkisi