Geniş Otlaklı Ovalar (G. Amer.) Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

geniş otlaklı ovalar (g. amer.)
pampas