Get To Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

get to
varmak, başlamak, yapıyor bulunmak, dolabı sezmek, dalavereyi anlamak
get to know
öğrenmek, tanımak
get to the bottom of
iyice incelemek, temeline inmek