Give Notice Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

give notice
önceden haber vermek, uyarmak
give notice of appeal
temyize gitmek, temyiz başvurusu yapmak
give notice of motion
önerge vermek, yasa teklifi sunmak