Glance Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

glance
n. kısa bakış, bakış, parıltı, sıyırma, imâ; parlak, kükürtlü mineral
glance
v. göz atmak, göz gezdirmek, bakıvermek, parıldamak
glance at
ima
glance coal
antrasit kömürü, parlak kömür
glance off
sıyırmak, sıyırıp geçmek
glance over
göz gezdirmek