Görecelik Kuramı Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

görecelik kuramı
theory of relativity