Görsel Işitsel Cihazlar Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

görsel işitsel cihazlar
audiovisual aids