Government Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

government
n. hükümet, devlet, idare, yönetim, rejim, yönetim biçimi, siyasal bilgiler, siyaset bilimi, yönetme [dilb.]
government bonds
devlet bonoları
government building
hükümet binası
government employee
devlet memuru, memur
government grant
devlet desteği, sübvansiyon
government house
hükümet binası, vali konağı
government in exile
sürgündeki hükümet
government issue
amerikan askeri, askerlik hizmeti, amerikan ordusuna uygun
government monopoly
devlet tekeli
government official
devlet memuru, memur
government owned
devlet malı
government run
devletin işlettiği, devlet yönetimindeki
government securities
devlet borcu [amer.], devlet tahvilleri
government spokesman
hükümet sözcüsü