Gözüne Uyku Girmemek Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

gözüne uyku girmemek
not to get a wink of sleep, not to sleep a wink, be unable to sleep