Güçlü Kelimesinin İngilizcesi ve Almancası

Türkçe İngilizce Sözlük

güçlü
powerful, strong, forceful, bouncing, brawny, energetic, full blooded, heroic, high pressure, iron, keen, mighty, pithy, potent, prepotent, robust, spirited, stalwart, stout, sturdy, vigorous, virile, voluminous
güçlü
powerful, forceful, exerting great force
güçlü adam
strong man, he-man
güçlü bir yapıştırıcı
seccotine
güçlü bir yorumu olma
pithiness
güçlü inanç
Pietism
güçlü irade
iron will
güçlü kalp
athletic heart
güçlü kanıtları olmak
remonstrate
güçlü kuvvetli
able-bodied, hardy, burly, strong and healty
güçlü olarak
strong
güçlü ses
voluminous voice
güçlü sporcu
hearty
güçlü (üslup)
sinewed, sinewy
güçlü ve cesur
like a Trojan

Türkçe Almanca Sözlük

güçlü
stark, kräftig, handfest, kraftvoll, leistungsfähig, markig, mächtig
güçlü kuvvetli
drall