Güzel Kelimesinin İngilizcesi ve Almancası

Türkçe İngilizce Sözlük

güzel
beautiful, pretty, nice, good looking, pulchritudinous, shapely, handsome, fair, appealing, fine, lovely, pleasant, beauteous, bonny, comely, ducky, goluptious, good, goodly, nifty, personable, plummy, sapid, sightly, smart, sweet, swell, well
güzel
beautifully, fine, prettily
güzel
beauty, belle, the beautiful
güzel adayı
bathing beauty, bathing belle
güzel ama ifadesiz yüzlü kimse
wax doll
güzel ama kafasız kız
doll, doll's face
güzel ama yapmacıklı
namby pamby
güzel bir dille anlatmak
clothe
güzel bir gün.
It's a nice day.
güzel duran
becoming
güzel durmak
become
güzel elbise
finery
güzel fakat değersiz şey
bauble
güzel giyinmek
doll up
güzel göstermek
set off

Türkçe Almanca Sözlük

güzel
schön, hübsch, angenehm, gefällig, gut, nett
güzel kadın
schöne Frau [die]
güzel kokmak
duften
güzel koku
Aroma [das], Geruch [der]
güzel kokulu
aromatisch
güzel sanatlar
die bildenden Künste, die schönen Künste
güzel sanatlar akademisi
Kunstakademie [die]