Hayret Kelimesinin İngilizcesi ve Almancası

Türkçe İngilizce Sözlük

hayret
astonishment, wonder, amazement, bewilderment, wonderment, consternation, gape, maze, nonplus, surprise
hayret
wow, my, what indeed, what a surprise, gracious goodness, gracious me, hi, my hat, mirabile dictu
hayret bir şey
I will be bound, what indeed
hayret etmek
be astonished, be amazed, be surprised, be nonplused, wonder, blink at, marvel
hayret etmiş
amazed, open mouthed
hayret ettirmek
amaze, astonish, bewilder, surprise, astound, dumbfound, dumfound, flabbergast, gravel, mystify, wow
hayret içinde
in wonder
hayret uyandıracak şekilde
surprisingly
hayret verici
astonishing, stupendous, amazing, stunning, surprising, astounding, bewildering, marvellous, marvelous
hayret verici biçimde
marvellously
hayret verici manzara
spectacular

Türkçe Almanca Sözlük

hayret
Befremden [das], Erstaunen [das], Staunen [das], Verwunderung [die]
hayret etmek
erstaunen, erstaunt sein über, staunen
hayret verici
erstaunlich, wunderbar