Hektolitre Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

hektolitre
hectolitre [Brit.], hectoliter