Hereditary Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

hereditary
adj. kalıtsal, ırsi, intikal eden
hereditary
Medikal/Tıp a.Bakınız: Familial.
hereditary spherocytosis
Biyoloji herediter sferositoz