Heteroploid Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

heteroploid
Medikal/Tıp Kromozomlarının sayısı mutat haploid sayının tam katı olmayan.