Hide Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

hide
n. deri, cilt, post, ortaçağ arazi ölçü birimi
hide
v. saklamak, gizlemek, saklı tutmak, saklanmak, derisini yüzmek, dayak atmak, dövmek, pataklamak
hide and seek
saklambaç
hide behind
arkasına saklanmak
hide from view
göz önünden kaldırmak, ortadan kaldırmak
hide one's light under the bushel
yeteneğini gizlemek, örnek olmak istememek
hide oneself
saklanmak, gizlenmek
hide out
saklanmak, gizlenmek