Holy Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

holy
n. kutsal yer
holy
adj. kutsal, mübarek, tapılası, tanrısal, tanrı'ya ait, tanrı'nın görevlendirdiği
Holy City
kudüs
Holy Communion
komünyon, aşai rabbani ayini
holy cow
aman tanrım, hay allah
holy day
kutsal gün
holy father
papa
Holy Ghost
kutsal ruh, ruhülkudüs
holy grail
İsa'nın son yemeğini yediği kâse, kutsal kap
Holy Land
filistin
holy oak
pırnal
Holy Office
engizisyon
holy orders
papazlık
holy scripture
kutsal kitap
Holy Spirit
kutsal ruh, ruhülkudüs