Howl Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

howl
n. uluma, uğultu, bağırma, feryat
howl
v. havlamak, ulumak, inlemek, uğuldamak, kahkaha atmak, bağırmak
howl down
yuhalayarak susturmak