If Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

if
n. şüphe, belirsizlik, şart
if
conj. eğer, ise, se, fakat, ama, keşke
if necessary
gerekirse, icabında
if need be
gerekirse, gereğinde, icabında
if not
aksi halde
if only
keşke
if require
gerektiği takdirde
if required
gerekirse
if so
öyleyse
if the rain keeps off
yağmur yağmazsa
if you don't mind
mahzuru yoksa., sakıncası yoksa.