Ikamet Kelimesinin İngilizcesi ve Almancası

Türkçe İngilizce Sözlük

ikamet
residing, stay, dwelling, habitation
ikâmet
residence
ikamet eden kimse
resident, indweller, citizen, denizen, habitant
ikamet etmek
reside, dwell in, stay, indwell, inhabit, hang out
ikamet etmeyen
nonresident
ikamet ettirmek
domicil, domicile
ikamet süresi
inhabitancy
ikamet yeri
legal domicile

Türkçe Almanca Sözlük

ikamet
Aufenthalt [der], Wohnen [das]
ikamet etmek
wohnen, bewohnen, leben, sich aufhalten