Infectious Abortion Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

infectious abortion
Biyoloji infeksiyöz abortus