Inspection Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

inspection
n. denetleme, teftiş, kontrol, yoklama, muayene
inspection
Bilim teftiş,denetim
inspection
Medikal/Tıp gözle muayene.
inspection
Medikal/Tıp Çıplak gözle yapılan muayene, teftiş.
inspection diagram
Bilim denetleme diagramı
inspection level
Bilim denetim seviyesi
inspection lot
Bilim denetim partisi
inspection specification
Bilim denetim şartnamesi
inspection station
Bilim denetim yeri