Instrumental Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

instrumental
adj. alete ait, aletle yapılan, alet, enstrümental
instrumental
Medikal/Tıp 1. Alet veya aletlerle ilgili; 2. Aletel yapılan, alet kullanarak gerçekleştirilen; 3. Herhangi bir iş veya müdahalenin başarılmasına yardım eden, vasıta olan.
instrumental error
alet hatası
instrumental music
enstrümental müzik
instrumental variable
Bilgisayar arac degisken