Intellect Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

intellect
n. akıl, zihin gücü, idrak kabiliyeti, zeki kimse, akıllı kimse
intellect
Medikal/Tıp n.Akıl, zihin, idrak, anlayış (idrak) yeteneği.