Intelligence Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

intelligence
n. anlayış, beyin, zekâ, akıl, akıllılık, zekilik, akıllı kimse, anlama, idrak, kafa, bilgi, haberalma, istihbarat
intelligence
Medikal/Tıp Doğuştanmevcut olan akıl yeteneği.
intelligence
Bilgisayar anlak, zeka
intelligence department
istihbarat departmanı, istihbarat servisi
intelligence office
istihbarat servisi, haberalma dairesi
intelligence officer
istihbarat subayı
intelligence quotient
zekâ derecesi, zekâ katsayısı
intelligence service
istihbarat servisi