Interdental Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

interdental
Medikal/Tıp dişler arası.
interdental
Medikal/Tıp Dişlerarası.
interdental papillae
Medikal/Tıp dişlerin birbirine komşu yüzleri arasındaki boşluğu dolduran dişeti.
interdental septum
Medikal/Tıp iki dişin kök çukurları arasındaki kemik duvar.
interdental space
Medikal/Tıp komşu dişlerin birbirine bakan yüzleri arasında, temas noktalarının aşağı bölümünde, içini interdental papillanın doldurduğu boşluk.,
interdental splint
Medikal/Tıp dişlerin arasından tel geçirerek yerinde tutulan, çene kırıklarında kullanılan bir tür şine.
interdental wiring
Medikal/Tıp dişlerarası telleme tekniği.