Interest Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

interest
n. ilgi, merak, önem, faiz, alâka, ilgi çeken şey, pay, hisse, çıkar, etki, nüfuz, görüş, ilgi grubu
interest
v. ilgisini çekmek, dikkatini çekmek, ilgilendirmek, ortak olmak, istek uyandırmak, ikna etmek
interest rate
faiz oranı [fin.]