Inventory Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

inventory
n. envanter, sayım defteri, stok
inventory
v. envanterini yapmak, envantere işlemek
inventory
Bilim envanter
inventory
Bilgisayar envanter, sayimca
inventory change
Bilim envanter değişikliği
inventory change report
Bilim envanter değişikliği raporu
inventory stock
demirbaş eşya