Irrational Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

irrational
adj. irrasyonel, mantıksız, saçma, akılsız, oransız
irrational
irrasyonel sayı, oransız miktar
irrational number
Bilgisayar oransiz sayi