Iş Durumu Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

iş durumu
working condition