Is Kelimesinin İngilizcesi ve Almancası

İngilizce Türkçe Sözlük

is a cash discount possible
nakit indirimi olanağı var mı
is an all day tour available here
tüm gün turu var mı
is an installment purchase possible
taksit olanağı var mı
is anyone hurt
yaralı var mı
is breakfast included
kahvaltı dahil mi
is evening dress required
gece kıyafeti gerekli mi
is fishing allowed here
burada balık tutmak serbest mi
is hunting allowed here
burada avlanmak serbest mi
is it available in a bigger size
daha büyük boyu var mı
is it close enough to walk
yürüyüş yanında mı
is it contagious
bulaşıcı mı
is it dangerous
tehlikeli mi
is it expensive
pahalı mı
is it far from here
buradan çok uzak mı
is it far to the bar
bar buradan çok uzak mı

Türkçe İngilizce Sözlük

is
soot, black, smut
working, occupational; regulation
biz
work, job; things to do, business, trade, affair, function, working, activity, assignment, commerce, dealing, mission, doings, employment, gig, handiwork, metier, stint, task; occupation, pursuit, profession, post
ergo
Bilgisayar work , job
iş ahlâkı
professional ethics
iş alanı
way
iş alanları açma
job creation
iş analizi
job analysis
iş anlaşmazlığı
industrial dispute
iş anlaşmazlıkları komisyonu
industrial tribunal
iş arama
job hunting
iş arayan kimse
job hunter, office seeker
iş arkadaşı
co worker, colleague, workfellow, yokefellow, yokemate, collaborator, cooperator

Türkçe Almanca Sözlük

is
Ruß [der]
Arbeit [die], Geschäft [das], Handel [der], Affäre [die], Angelegenheit [die], Anstellung [die], Beruf [der], Betätigung [die], Dienst [der], Ding [das], Erwerbstätigkeit [die], Geschichte [die], Handlung [die], Kram [der], Sache [die], Stellung [die], Ta
iş arkadaşı
Kollege [der], Mitarbeiter(in [die]) [der]
iş başı
r Arbeitsbeginn.
iş birliği
e Zusammenarbeit.
iş bölümü
Arbeitsteilung [die]
iş bulma
Stellennachweis [der], Stellenvermittlung [die]
iş bulma bürosu
Stellenvermittlungsbüro [das]
iş bulmak
unterkommen
is çıkarmak
rußen
iş gezisi
Dienstreise [die]
iş görmek
servieren, taugen
iş görüşmesi
Dienstgespräch [das]
iş güç
Beschäftigung [die]
iş gücü
e Arbeitskraft.