Isa'nın Tekrar Dünyaya Geleceğine Inanan Kişi Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

ısa'nın tekrar dünyaya geleceğine inanan kişi
adventist