Islahatçı Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

ıslahatçı
reformer, reformist