Isotope Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

isotope
n. izotop
isotope
Bilim izotop, eşprotonlu
isotope
Medikal/Tıp Kimyasal ve fiziksel özellikleri aynı olup atom ağırlıkları farklı olan elemanlardanbiri, izotop.
isotope dilution analysis
Bilim izotop seyreltme analizi
isotope dilution technique
Bilim izotop seyreltme yöntemi
isotope effect
Bilim izotop etkisi
isotope exchange
Bilim izotopik yerdeğiştirme,izotop değişimi
isotope production
Bilim izotop üretimi
isotope separation
Bilim izotop ayırma