Israrla Kabul Ettirmeye Çalışmak Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

ısrarla kabul ettirmeye çalışmak
ram smth. down smb.'s throat