Judicial Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

judicial
adj. hukuki, adli, mahkemeye ait, yargıçlara ait, tarafsız, yargılayan, eleştirici
judicial error
adli hata
judicial power
yargı gücü
judicial proceeding
yargılama usulleri
judicial system
adalet sistemi, hukuk sistemi